Disclaimer

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de website en het gebruik van de software gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet en maak geen gebruik van de software.

Inhoud website
Het doel van de website is het geven van informatie en het verschaffen van uitleg van het gebruik van Snurkey en de online software. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Bywin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website www.snurkey.com worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die op deze website wordt verstrekt is onderhevig aan veranderingen, en kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Privacy
Privéaccounts worden met geen mogelijkheid gedeeld met derden. Persoonlijke gegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor de beheerder/eigenaar van Snurkey. Uw persoonlijke en gebruiksvriendelijke studio op de website is een veilige omgeving voor uw bestanden. Bywin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor digitale inbraak, maar wij doen er alles aan de veiligheid te waarborgen en wij houden ons aan de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Bywin of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. De ter beschikking gestelde liedjes en verhaaltjes mogen enkel en alleen voor persoonlijk gebruik in combinatie met Snurkey gebruikt worden. Indien u de liedjes en verhaaltjes verveelvoudigt en onrechtmatig verspreidt, wordt hier zo mogelijk melding van gemaakt. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Bywin hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Gebruik Snurkey en software
Het is Bywin er alles aan gelegen om Snurkey bij kinderen een veilig gevoel te geven. Respecteer en gebruik Snurkey en de software zoals op deze website wordt aangegeven.

contact disclaimer